Demodagar Svensk Orientering

  • 16 nov 2022
  • Orientering

image: Demodagar Svensk Orientering

Den 9e och 11e juni höll vi tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet två välbesökta demotillfällen med inriktning på Kanslietonline och orientering idag samt om framtida utveckling i samarbete med förbundet.

Vi tackar alla deltagare och för bra frågor under våra möten!

Läs mer om vårt samarbete mm - på förbundet här

Dagens presentation
Frågor och Svar: FAQ från Demodagar här