Nyheter Grid

Såhär snyggt blir den nya layouten "Grid" för nyheter. Självklart går det att styra vilka nyhetstaggar man vill visa, man bör använda bilder i rekommenderad storlek.